Platební podmínky

Platební podmínky hotelu česká FARMA

Rezervace pobytu

Na základě objednávky (elektronické, případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi, a to po dobu max. 3 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu (50 % z ceny ubytovaní) na účet hotelu. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzení rezervace. Pokud dojde k potvrzení objednávky (po ověření kapacity ubytovacího zařízení a sdělení konečné ceny pro hosta) elektronickými prostředky (potvrzený e-mail) nebo fax, je tato objednávka pro hosta i hotel česká FARMA závazná. Pobyt je možný rezervovat od 2 více nocí.

Záloha na ubytování nebo na objednané služby

a) Hotel ubytuje hosta, který uhradil zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu dle jeho objednávky. Platba musí být provedena dle data splatnosti uvedené na zálohové faktuře, kterou host obdržel od recepce osobně nebo poštou
(elektronicky, dopisem). Doplatek ceny za pobyt dle uzavřené smlouvy je splatný v den nástupu pobytu, nejpozději v den odjezdu.

b) Zálohová platba je vyžadována vždy.

c) Rezervaci je možno potvrdit až po samotném připsání financí na účet hotelu, při objednání 5 dnů a méně před nástupem se potvrdí písemně obvyklým způsobem.

d) Po přijetí zálohové platby bude hostovi zaslán dopis (elektronicky nebo písemně dopisem) potvrzující přijetí platby s dalšími informacemi týkající se jeho pobytu. Potvrzující dopis slouží při příjezdu hosta jako možný doklad o složení zálohové platby. Ve výjimečných případech, kdy host neobdrží včas potvrzující dopis, recepce jej nevyžaduje a host může být ubytován.

e) Na recepci při nástupu pobytu lze uhradit 100 % zálohy za pobyt dle uzavření smlouvy jen ve výše stanovených případech.

f) Po ukončení pobytu, bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení celého uskutečněného pobytu. Podle platnosti zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba v hotovosti

Hotovostní platba je uskutečněna přímo na recepci hotelu ČESKÁ FARMA. Po úhradě bude hostovi předán daňový doklad stvrzující zaplacení všech předem objednaných služeb.

Bezhotovostní platba

Úhrada částky bankovním převodem (zálohová platba). Host dá příkaz své bance k převodu požadované částky na účet hotelu:
Č. účtu: 115-4002400217/0100 vedeného u Komerční banky
Variabilní symbol: číslo sdělené recepcí a uvedené pod variabilním symbolem Konstantní symbol: 308
Po uhrazení zálohové platby na účet dle pokynů recepce Vám bude posláno potvrzení o úhradě.

Faktury

V případě firem se postupuje při objednání služeb stejným způsobem jako u fyzických osob, zálohová faktura bude vystavena na včasně poslanou objednávku s uvedenými veškerými fakturačními údaji, IČO, DIČ, která bude bez DPH. Objednávku zašlete poštou na adresu hotelu nebo elektronicky na recepce@hotelceskafarma.cz . Vyhotovená faktura Vám bude zaslána po vzájemné kontrole (elektronicky) poštou. Konečné vyúčtování, daňový doklad Vám bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední uskutečněné služby. Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoliv částky, kterou má dle vystavené faktury uhradit, je hotel česká FARMA oprávněn požadovat a účtovat úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Zároveň tím není dotčen nárok hotelu na náhradu vzniklé škody.

Ceny za ubytování a objednané služby jsou smluvní.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022